Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

informuję, że:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest MOGE Michał Leś z siedzibą w Mielcu 39-300 przy ul. Plater 8, NIP: 8172045369.
Może się Pan/Pani z nami kontaktować telefonicznie: +48 784 480 199 lub mailowo: kontakt@mogegarden.pl

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przekazywania subskrybowanego Newslettera.

Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO – dobrowolnie wyrażona zgoda.

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w zakresie: imię i adres mailowy.

Dostęp do podanych danych osobowych mogą mieć podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług zgodnie z art. 28 RODO oraz podmioty uprawnione do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa.

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji celu tj. przez okres przekazywania subskrybowanego Newslettera lub do momentu odwołania zgody.

Ma Pan/Pani prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
  • przenoszenia swoich danych osobowych;
  • odwołania wyrażonej zgody;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe przekazywanie subskrybowanego Newslettera.

Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Search this website